پنجشنبه ، ۶ / تیر / ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۳
کد مقاله : 57
منابع آزمون و مصاحبه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی نسخه چاپی

بنا به درخواستهای مکرر دانشجویان مطالعه منابع زیر توصیه می شود:

 

-دائره المعارف دوجلدی آموزش عالی،بنیاددانشنامه بزرگ فارسی

-دانشگاهها چگونه کارمی کنند،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

-دانشگاه ایرانی،نشر کویر

-برنامه ریزی توسعه دانشگاهی،دکتریمنی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.