چهارشنبه ، ۱۰ / مهر / ۱۳۹۲ - ۰۱:۳۱
کد مقاله : 616
بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسایل آن در ایران نسخه چاپی
حقوق آموزش عالی شاخه‌ای از حقوق آموزش تلقی می‌شود.  در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی (Higher Education Right) و دیگری حقوق آموزش عالی (Higher Education Law) است. مبحث نخست زیربنای تئوریک حقوق آموزش عالی را تشکیل می‌دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می‌شود.  در مبحث دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عالی هم چنین تنظیم روابط و حقوق متقابل آموزش عالی با دولت، شهروندان و سازمان‌های دیگر مطرح است.

این پژوهش در بخش نظری و مفهومی‌خود تلاش می‌کند این دو حوزه را معرفی و مفاهیم اساسی آنها را تبیین نماید. گام دوم این پژوهش مسئله‌شناسی حقوق آموزش عالی در ایران است.

نوع تحقیق کیفی و اکتشافی است.

برای دانلود کامل تحقیق کیلیک فرمایید

 

PDF2

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.