سومین پانل همایش آینده پژوهی درآموزش عالی...

[gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2016/02/سومین-پنل-همایش-آینده-پژوهی-در-آموزش-عالی-ایران-در-دانشکده-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-برگزار-شد.pdf" save="0"]

بررسی زمینه‌های اجتماعی و آموزشی تقلب و سرقت علمی در گفت و گ...

بررسی زمینه‌های اجتماعی و آموزشی تقلب و سرقت علمی در گفت و گو با دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مصاحبه با ماهنامه فرهنگ امروز-شماره۳-دی ۱۳۹۳ نباید فعالیت‌های ضد تقلب سبب تضعیف زیست‌بوم علمی در ایران شود اشاره: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دانش‌آموخته حقوق و دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است. ذاکر صالحی ...

نظام ارتقاء شغلی اساتید: میزگرد رادیو گفتگو...

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع نظام ارتقاء شغلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تقلب علمی با حضور دکتر قاسم عمو عابدینی مدیر کل رصد و پایش و آینده نگری علم و فنآوری، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی این مصاحبه توسط سایت فرهنگ امروز دربهمن 1393 منتشرشده است. تحليل جنابعالي از امكانات، تنگناها و افق‌هاي علوم انساني در ايران چيست؟ ذاكر صالحي: من عبارتي از مقاله خودم با عنوان توسعه علمي در كتاب «دانشگاه ايراني»(1383) مي‌خوانم به اين مضمون كه: «طرح توسعه علمي ...