فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار...

وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري     فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار   هفتم اسفند 1392   هدف همایش: ارتقای پیوند و همبستگی متقابل بین نظام آموزش عالی و فرآیند توسعه پایدار با در نظر گرفتن نیازها و مصالح نسل های آینده     محورهای همایش   1-اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار :     دیدگاهها ...

حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری...

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نظر دارد در راستای تحقق رسالت، اهداف و مأموریتهای خود، پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در محورهای زیر مورد حمایت معنوی و مادی قرار دهد. از دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش دعوت به عمل می‌آید، پروپوزال پیشنهادی رساله خود را ...

منابع آزمون و مصاحبه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت وبرنامه ری...

بنا به درخواستهای مکرر دانشجویان مطالعه منابع زیر توصیه می شود:   -دائره المعارف دوجلدی آموزش عالی،بنیاددانشنامه بزرگ فارسی -دانشگاهها چگونه کارمی کنند،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی -دانشگاه ایرانی،نشر کویر -برنامه ریزی توسعه دانشگاهی،دکتریمنی