مبانی قراردادهای نامعین

مولف:غلامرضاذاکرصالحی ناشر:میزان سال نشر:1388

نقد کتاب دانشگاه ایرانی : درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش‌عالی...

    نقد کتاب دانشگاه ايراني : درآمدي بر جامعه‌شناسي آموزش‌عالي   عليمحمد صادقي كارشناس ارشد جامعه‌شناسي کتاب ماه علوم اجتماعی   1- معرفي كتاب:      چاپ دوم كتاب «دانشگاه ايراني: درآمدي برجامعه‌شناسي آموزش‌عالي» تأليف دكتر غلامرضا ذاكرصالحي در سال 1384 منتشر شد و چاپ سوم آن در دست انتشار است. اين كتاب در 312 صفحه توسط انتشارات كوير ...

دانشگاه ایرانی

آموزش عالی نقطه تلاقی سه قلمرو فرهنگ، قدرت و دانش است. بی تردید نظام آموزشی در ظرف جامعه و فرهنگ عمل می کند و با آن داد و ستد مستمر دارد. گرچه جریان رسمی آموزش به کارکرد های ضمنی و پنهان خود معمولا بی اعتناست اما این امر نافی اهمیت ...

مبانی مشروعیت حکومت

مولف: دکترغلامرضاذاکرصالحی ناشر:بوستان کتاب نوبت چاپ:دوم قیمت:45000 ریال