بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران...

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه كشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع كه پس از مباحثات طولانی و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهی كشور در نهایت به تصویب این مادة قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی ...

دانشگاه هاروارد آمریکا
نمایی دانشگاه هاروارد آمریکا

- دانشگاه هاروارد ( Harvard University)‏ یک دانشگاه خصوصی در شهر کمبریج  در ایالات متحدهٔ آمریکا است. هاروارد در سال ۱۶۳۶ توسط هیأت قانون‌گذاران «مهاجرنشین (کولونی) خلیج ماساچوست» ساخته شد. این دانشگاه اولین موسسهٔ آموزش عالی در کشور آمریکا و همچنین اولین بنیاد در آمریکای شمالی به شمار میرود. دانشگاه هاروارد همیشه ...