نظام ارتقاء شغلی اساتید: میزگرد رادیو گفتگو...

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع نظام ارتقاء شغلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تقلب علمی با حضور دکتر قاسم عمو عابدینی مدیر کل رصد و پایش و آینده نگری علم و فنآوری، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ...

نقش آموزش عالی در توسعه مبتنی بر پایداری...

متن سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی،دانشیارموسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی درکنفرانس نقش آموزش درصلح وتوسعه پایدار برگزارکنندگان: کمیسیون ملی یونسکو ومرکزتحقیقات سیاست علمی کشوروانجمن ترویج علم ایران تهران،دانشگاه صنعتی شریف،۱۹آبان۱۳۹۳ به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما سروران گرامی و تشکر از برگزارکنندگان همایش. عنوان مقاله من «نقش آموزش عالی ...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی این مصاحبه توسط سایت فرهنگ امروز دربهمن 1393 منتشرشده است. تحليل جنابعالي از امكانات، تنگناها و افق‌هاي علوم انساني در ايران چيست؟ ذاكر صالحي: من عبارتي از مقاله خودم با عنوان توسعه علمي در كتاب «دانشگاه ايراني»(1383) مي‌خوانم به اين مضمون كه: «طرح توسعه علمي ...

تبعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی...

تبعات اجتماعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متن مصاحبه دکترذاکرصالحی، منتشرشده درهمشهری ماه،تیرماه1393 همشهری ماه :اينگونه احساس مي شود كه به مساله و معضل بيكاري صرفا از منظر اقتصادي نگاه مي شود و در واقع دچار يك سطحي نگري شده ايم. تبعات اجتماعي و جامعه شناختي بحران بيكاري مغفول مانده و بيكاري بعنوان ...