بررسی زمینه‌های اجتماعی و آموزشی تقلب و سرقت علمی در گفت و گ...

بررسی زمینه‌های اجتماعی و آموزشی تقلب و سرقت علمی در گفت و گو با دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مصاحبه با ماهنامه فرهنگ امروز-شماره۳-دی ۱۳۹۳ نباید فعالیت‌های ضد تقلب سبب تضعیف زیست‌بوم علمی در ایران شود اشاره: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دانش‌آموخته حقوق و دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است. ذاکر صالحی ...

نظام ارتقاء شغلی اساتید: میزگرد رادیو گفتگو...

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع نظام ارتقاء شغلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تقلب علمی با حضور دکتر قاسم عمو عابدینی مدیر کل رصد و پایش و آینده نگری علم و فنآوری، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ...

انتشارکتاب “تقلب علمی:جنبه های اجتماعی وحقوقی”...

تقلب علمي : جنبه هاي اجتماعي و حقوقي نويسنده: دکتر غلامرضا ذاکرصالحي انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   سال نشر: 1389         قیمت : 39000ریال   هنجارهاي اخلاقي اي که در عرصه پژوهش و تامل علمي قابل عرضه است مي توان در زمره هنجارهايي دانست ...