بین المللی شدن آموزش عالی وجذب دانشجویان خارجی...

    خبرگزاری مهر-نشست "بین‌المللی شدن آموزش عالی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران " صبح روز چهارشنبه 16 تیرماه 1389 و با سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در محل این موسسه برگزار شد. ذاکر صالحی ...