کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» منتشر شد...

کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» منتشر شد به نقل از خبرگزاری کتاب ایران۱۴۰۰/۵/۱۷کد خبر ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۸۱۲   کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» با عنوان فرعی مجموعه مقالات سخنرانی‌ها و میزگردهای همایش ملی سامان‌دهی آموزش عالی به کوشش غلامرضا ذاکر صالحی منتشر شد.   به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ساماندهی آموزش ...