ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران...

 "توسعه‌ آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت­ها و چالش­ها"   دانشگاه فردوسی مشهد؛ اردیبهشت1393   آموزش عالی فرامرزی: آموزشی در سطح دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که هدف آن فرابردن مرزهای ارایه‌ خدمات تخصصی بخش، به آن سوی مرزهای جغرافيايي کشور می­باشد. در اصطلاح، به این نوع اقدام، «بین­ المللی سازی» آموزش عالی نیز ...