گفت‌وگوی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی را با خردنامۀ همشهری...

کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه‌ی اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند... تهیه و تنظیم: سیدحسین امامی کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی ...

کتاب حقوق آموزش عالی

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران...

    " نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران "    در تاریخ  25 آذرماه 1392 آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت علمی  مؤسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی به دعوت گروه جامعه شناسی علم و فناوری درانجمن جامعه شناسی ایران ایراد سخنرانی کردند.    آقای دکتر ذاکر صالحی در مقدمه بحث در ...

جنبه های اقتصادی مهاجرت نخبگان

مقدمه :     هنـگامی که آشفتـگی فلـسفی و رمانتیـسم سیاسی ما به پایان برسد فـرآیند توسعه آغاز می­شود. در آن زمان نخبگی فکری به عنوان نیروی پیشران کلیدی (driver) توسعه اهمیت پیدا می­کند. اقتصاد دانش بنیان با سواد شدن آحاد جامعه و فعالان اقتصادی نیست.بلکه دانشی شدن چارچوب­ها و مسیرحرکت ...