کتاب مسائل آموزش عالی ایران

مسائل آموزش عالی ایران نویسنده: غلامرضاذاکرصالحی ناشر: موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم معرفی کتاب در دهه های اخیر دانشگاه و آموزش عالی روندهای کمی گرایی، توده ای شدن، مجازی شدن، بین المللی شدن، اجتماعی شدن و عبور از نخبه گرایی را طی کرده است. این روندها هم در سراسر جهان و هم در ...