روایت شناسی مهاجرت نخبگان

    " روایت شناسی مهاجرت نخبگان ( از دهه ۴۰ تا دهه ۸۰ "   استاد راهنما : دکتر حسن محدثی استاد مشاور : دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دانشجو : محمد الیاس قنبری   چکیده : بررسی روایت های موجود از مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها، موضوع رساله حاضر است. متونی که به مهاجرت نخبگان پرداخته اند هرکدام بسته ...

جنبه های اقتصادی مهاجرت نخبگان

مقدمه :     هنـگامی که آشفتـگی فلـسفی و رمانتیـسم سیاسی ما به پایان برسد فـرآیند توسعه آغاز می­شود. در آن زمان نخبگی فکری به عنوان نیروی پیشران کلیدی (driver) توسعه اهمیت پیدا می­کند. اقتصاد دانش بنیان با سواد شدن آحاد جامعه و فعالان اقتصادی نیست.بلکه دانشی شدن چارچوب­ها و مسیرحرکت ...