حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری...

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نظر دارد در راستای تحقق رسالت، اهداف و مأموریتهای خود، پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در محورهای زیر مورد حمایت معنوی و مادی قرار دهد. از دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش دعوت به عمل می‌آید، پروپوزال پیشنهادی رساله خود را ...