گفت‌وگوی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی را با خردنامۀ همشهری...

کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه‌ی اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند... تهیه و تنظیم: سیدحسین امامی کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی ...

کتاب حقوق آموزش عالی

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

سومین پانل همایش آینده پژوهی درآموزش عالی...

[gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2016/02/سومین-پنل-همایش-آینده-پژوهی-در-آموزش-عالی-ایران-در-دانشکده-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-برگزار-شد.pdf" save="0"]

بین المللی شدن آموزش عالی وجذب دانشجویان خارجی...

    خبرگزاری مهر-نشست "بین‌المللی شدن آموزش عالی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران " صبح روز چهارشنبه 16 تیرماه 1389 و با سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در محل این موسسه برگزار شد. ذاکر صالحی ...