جمعه ، ۲۶ / تیر / ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶
کد مقاله : 1148
جایگاه آموزش مهندسی در الگوهای مختلف دانشگاهی نسخه چاپی

آموزش عالی به دلیل نقش و جایگاه ویژه اش در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی جوامع و شکل دهی به اقتصادهای دانش بنیان بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. کهن ترین الگوی آموزش عالی یعنی الگوی ناپلئونی با تأسیس دانشگاه پاریس در سال ۱۱۶۰ میلادی شکل گرفت و با اصلاحات آموزشی ناپلئون بناپارت در قرن هیجدهم توسعه یافت. کار ویژه آموزش عالی در این الگو در تربیت نیروی انسانی متخصص خلاصه می¬شد پس از الگوی ناپلئونی الگوی هومبولتی در آلمان والگوی آکسبریجی در انگلستان شکل گرفت.دردودهه اخیرنیزشاهدشکل گیری دانشگاههای سبک۲(الگوی بازار) هستیم. هدف مطالعه حاضر آن است که ضمن بیان جامع سیر تحول این چهار الگو، تحولات اخیر را با تأمل بیشتر واکاوی و تأثیر آنها را بر فرآیند آموزش مهندسی در دانشگاهها بازشناسی کند.در تدوین این مباحث ازدوروش تاریخی ومطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است.این مبحث می کوشد تا ضمن مقایسه الگوها وسبکهای دانشگاهی ،جهت¬گیریهای اساسی دانشگاههای سنتی و دانشگاههای سبک ۲ را در آموزش عالی مهندسی با یکدیگر مقایسه نماید.
واژگان کلیدی: آموزش عالی، الگوهای دانشگاهی، آموزش عالی مهندسی، ایران

یک پاسخ به “جایگاه آموزش مهندسی در الگوهای مختلف دانشگاهی”

  1. مریم قائدی گفت:

    با سلام و احترام
    این مقاله در کدام نشریه به چاپ رسیده است؟؟