جمعه ، ۱۰ / آبان / ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۳
کد مقاله : 350
بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه خود مختاری دانشگاهی در ایران نسخه چاپی
در مطالعه حاضر که پیمایش (Survey) از نوع نگرش سنجی است ابتدا متغیرهای تشکیل دهنده مفهوم استقلال دانشگاهی در چهار گروه: استقلال مالی، خودگردانی اداری، آزادی آکادمیک و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی شناسایی شد. سپس نگرش سه گروه از مدیران مراکز علمی نسبت به این مؤلفه ها و میزان اهمیت آنها سنجیده شد. در نهایت پس از شناسایی آثار و پیامدهای استقلال دانشگاهی در ایران (مشتمل بر 19 مورد) با استفاده از آزمون نسبت دوجمله ای (Binomial) مشخص گردید که پاسخگویان کدامیک از این عوامل را به عنوان آثار و پیامد تلقی می کنند.
 

 

غلامرضا ذاکرصالحی

 

امین ذاکرصالحی

 

 

متن کامل در: فصلنامه آموزش عالی ایران

 

چکیده

 

 

استقلال و خودمختاری دانشگاهی در ایران روند پر فراز و نشیبی را در هفت دهه گذشته پشت سر گذاشته است. هم اکنون چهارمین مرحله از اعطای اختیارات به دانشگاهها در قالب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه در حال اجراست، اما تحقق کامل مفاد آن با موانعی روبروست. از این رو آگاهی از نحوه نگرش مدیران مرکز علمی کشور نسبت به مقوله پیچیده استقلال دانشگاهی و آثار و پیامدهای آن اهمیت دارد.

در مطالعه حاضر که پیمایش (Survey) از نوع نگرش سنجی است ابتدا متغیرهای تشکیل دهنده مفهوم استقلال دانشگاهی در چهار گروه: استقلال مالی، خودگردانی اداری، آزادی آکادمیک و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی شناسایی شد. سپس نگرش سه گروه از مدیران مراکز علمی نسبت به این مؤلفه ها و میزان اهمیت آنها سنجیده شد. در نهایت پس از شناسایی آثار و پیامدهای استقلال دانشگاهی در ایران (مشتمل بر 19 مورد) با استفاده از آزمون نسبت دوجمله ای (Binomial) مشخص گردید که پاسخگویان کدامیک از این عوامل را به عنوان آثار و پیامد تلقی می کنند.

PDF

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.