چهارشنبه ، ۲۴ / مهر / ۱۳۹۲ - ۰۴:۱۴
کد مقاله : 768
بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی نسخه چاپی

چکیده :

حقوق آموزش عالی شاخه ای ازحقوق آموزش تلقی می شود.در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی[1] ودیگری حقوق آموزش عالی[2] است. مبحث نخست زیربنای نظری حقوق آموزش عالی راتشکیل می دهد و ازآن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می شود.  درمبحث دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عالی هم چنین تنظیم روابط وحقوق متقابل آموزش عالی با دولت ,شهروندان وسازمان های دیگر مطرح است. پژوهش حاضر در بخش نظری ومفهومی خود تلاش می کند این دو حوزه را معرفی ومفاهیم اساسی آنها را تبیین نماید.گام دوم این پژوهش مسئله شناسی حقوق آموزش عالی در ایران است.در این گام با اتکا به روش مطالعه اکتشافی [3] مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختار یافته[4] بامدیران وخبرگان آشنا با موضوع,اساسی ترین مسائل ومشکلات موجود بازشناسی شده است.

در پایان مجموعه ای از پیشنهادات برای تاسیس و توسعه حقوق آموزش عالی در ایران وارتقای کارآیی وانسجام آن تدوین وارائه شده است.

 

 

برای دانلود متن کامل مقاله کیلیک فرمایید

 

PDF2


[1] Higher Education Right

[2] Higher Education Law

[3] Exploratory

[4] Semi-Structured Interview

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.