کتاب حقوق آموزش عالی

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

جایگاه آموزش مهندسی در الگوهای مختلف دانشگاهی...

آموزش عالی به دلیل نقش و جایگاه ویژه اش در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی جوامع و شکل دهی به اقتصادهای دانش بنیان بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. کهن ترین الگوی آموزش عالی یعنی الگوی ناپلئونی با تأسیس دانشگاه پاریس در سال ۱۱۶۰ میلادی شکل ...

نظام ارتقاء شغلی اساتید: میزگرد رادیو گفتگو...

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع نظام ارتقاء شغلی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تقلب علمی با حضور دکتر قاسم عمو عابدینی مدیر کل رصد و پایش و آینده نگری علم و فنآوری، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ...

تبعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی...

تبعات اجتماعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متن مصاحبه دکترذاکرصالحی، منتشرشده درهمشهری ماه،تیرماه1393 همشهری ماه :اينگونه احساس مي شود كه به مساله و معضل بيكاري صرفا از منظر اقتصادي نگاه مي شود و در واقع دچار يك سطحي نگري شده ايم. تبعات اجتماعي و جامعه شناختي بحران بيكاري مغفول مانده و بيكاري بعنوان ...