وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران: یک ارزیابی سریع...

دانشگاه آزاد ایران با هدف ایجاد آموزش عالی از راه دور حدود چهل سال پیش تأسیس شد. سپس در سال 1988 دور جدید فعالیت­های خود را بنام دانشگاه پیام نور (PNU) آغاز نمود. در این دانشگاه هم اکنون یک میلیون دانشجو در 400 مرکز مختلف در سراسر کشور مشغول به ...