پدیده مدرک‌گرایی

پديده مدرک‌گرايي‌   شنبه 09 شهريور 1387 –روزنامه جام جم شماره خبر: 100947717471   گروه جامعه - کتایون مصری: این روزها داشتن عنوان دکتر، مهندس و استاد، آنقدر لذتبخش است که افراد حاضرند بخشی از ثروت خود را برای آن بپردازند یا ریسک داشتن مدرک غیر معتبر را نیز به جان بخرند. این روزها وقتی کسی ...