هم اندیشی موانع توسعه علمی کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک &#...

  نشست تخصصی مهمترین موانع توسعه علمی در ایران، با حضور استادانی چون دکتر سیدرضا صالحی، دکتر رضا منصوری، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دکتر مصطفی اجتهادی و دکتر حسین علی قبادی، روز گذشته در کتابخانه مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. عزم جدی برای توسعه علم نداریم دکتر سیدرضا صالحی، ...