بین المللی شدن آموزش عالی وجذب دانشجویان خارجی...

    خبرگزاری مهر-نشست "بین‌المللی شدن آموزش عالی و راهبرد جذب دانشجویان خارجی در ایران " صبح روز چهارشنبه 16 تیرماه 1389 و با سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در محل این موسسه برگزار شد. ذاکر صالحی ...

ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران...

چکیده   در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فنآوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فنآوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در ...