گفت‌وگوی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی را با خردنامۀ همشهری...

کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه‌ی اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند... تهیه و تنظیم: سیدحسین امامی کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی ...

کتاب حقوق آموزش عالی

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

سومین پانل همایش آینده پژوهی درآموزش عالی...

[gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2016/02/سومین-پنل-همایش-آینده-پژوهی-در-آموزش-عالی-ایران-در-دانشکده-علوم-تربیتی-و-روانشناسی-برگزار-شد.pdf" save="0"]

وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران : یک ارزیابی سر...

چکیده:   آموزش بازیک روش تدریس و یادگیری است که برای دانشجو حق تصمیم گیری قائل می شود و نقش مربی در آن انتقال دانش نیست بلکه تسهیل یادگیری است. این روش ممکن است شامل ویژگی هایی همچون گروه بندی عمودی، آموزش بین سنی، مطالعه مستقل، سرعت پیشرفت شخصی، مدارس پلان باز ...