بررسی اسناد سازمان کنفرانس اسلامی پیرامون برابری حقوق زنان و...

چکیده سازمان کنفرانس اسلامی با برخورداری از عضویت 57 کشوراسلامی در دهه گذسته فعالیتهایی درزمینه  ارتقای نقش زنان مسلمان در توسعه داشته است.این سازمان علاوه بر برگزاری چندین اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی اعلامیه هایی نیز منتشرنموده است.از جمله مهم ترین آنها عبارتند از: -         اعلامیه حقوق بشراسلامی مصوب 1990 قاهره که ...