مدیریت سازمانهای پژوهشی مدیریت بر مدیریت ناپذیر است...

مدیریت سازمانهای پژوهشی مدیریت بر مدیریت ناپذیر است یادداشتی به مناسبت هفته پژوهش غلامرضاذاکرصالحی به نظر می‌رسد مدیریت سنتی برای اداره سازمان‌های پژوهشی ناکارآمد است. سازمان‌های پژوهشی سازمان‌هایی هستند با نیروی انسانی کم ولی با کیفیت عالی که محل اجتماع دانشمندان‌اند و تولید آنها نوآوری است. مدیریت در این سازمان‌ها مدیریت حداقلی و بدور ...