سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی در همایش تجربه ایرانی مواجهه ...

با سلام ودرود خدمت همه استادان وسروران گرامی.پیش از این نیز تأملات مختصری در مورد وضعیت علوم انسانی در ایران داشته‌ام، من بیشتر به نقد منصفانه‌ی علوم انسانی معتقد هستم تا تخطئه و شماتت آن. در شرایط حاضر، رویکرد من از حوزه‌ی سیاست‌گذاری علم و فناوری خواهد بود و نه ...