چهارشنبه ، ۱۷ / مهر / ۱۳۹۲ - ۱۸:۴۴
کد مقاله : 547
فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار نسخه چاپی
131019-002وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

131019-002

 

 

فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار

 

هفتم اسفند 1392

 

هدف همایش: ارتقای پیوند و همبستگی متقابل بین نظام آموزش عالی و فرآیند توسعه پایدار با در نظر گرفتن نیازها و مصالح نسل های آینده

 

 

محورهای همایش

 

1-اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار :

 

 

 • دیدگاهها و نظریه های آموزش عالی، پایداری و توسعه پایدار

 • اصول و مبانی توسعه پایدار و مفهوم پایداری

 • مبانی فلسفی،تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی آموزش عالی و توسعه پایدار

 • علوم انسانی و علوم پایه و توسعه پایدار (پایداری به عنوان یک میان رشته ای در آموزش عالی )

 • فرهنگ، اخلاق دانشگاهی ، دانشگاه اسلامی و توسعه پایدار

 • آموزش عالی و مفهوم پایداری در نظریه های جدید توسعه

 • آموزش عالی و راهبرد های ملی توسعه پایدار

 • آموزش مستمر، آموزش پایدار ،یادگیری اجتماعی ،یادگیری مشارکتی برای توسعه پایدار

 

2-رویکردها ،الگوها و شاخصهای آموزش عالی و توسعه پایدار

 

 

 • رویکردها و نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش عالی برای توسعه پایدار

 • رهبری و مدیریت آموزش عالی برای توسعه پایدار

 • برنامه درسی- میان رشته ای ها-رویکردهای یادگیری برای توسعه پایدار

 • تربیت آموزشگران برای توسعه پایدار

 • دانشگاه ، صنعت و توسعه پایدار

 • پژوهش و نوآوری در آموزش عالی برای توسعه پایدار

 • برابری فرصتهای دسترسی ،عدالت آموزشی و توسعه پایدار

 • فناوری اطلاعات،اثر بخشی،و کارایی آموزش عالی و توسعه پایدار

 • آموزش عالی و مهارتهای سبز برای توسعه پایدار

 • رویکردها والگوهای تضمین کیفیت آموزش عالی برای توسعه پایدار

 • شاخصهای کمی و کیفی آموزش عالی و توسعه پایدار

 • آموزش عالی ،تولید ملی و توسعه پایدار

 • رویکردها و الگوهای پژوهش و فناوری در توسعه پایدار

 

3-تجارب جهانی آموزش عالی و توسعه پایدار:

 

 

 •  جهانی شدن آموزش عالی و توسعه پایدار

 •  آموزش عالی بر اساس نیازهای محلی ،ملی ، منطقه ای و جهانی توسعه پایدار

 •  تاثیر متقابل آموزش عالی بر توسعه پایدار در کشور های در حال پیشرفت و پیشرفته

 •  تجارب آموزش عالی و توسعه پایدار در کشور های هدف سند چشم انداز

 

4-عملکرد و آسیب شناسی آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار:

 

 • ارزیابی رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی

 • عملکرد و آسیب شناسی مدیریت کلان نظام آموزش عالی

 • عملکرد و آسیب شناسی رابطه آموزش عالی و بازار کار

 • مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی با رویکرد توسعه پایدار

 • آموزش عالی و التزام اجتماعی از منظر توسعه پایدار

 • عملکرد و آسیب شناسی نظارت و ارزیابی در آموزش عالی

 • ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی نظام پژوهش و فناوری کشور

 

5- چشم انداز و وضعیت مطلوب آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار

 

 

 • آینده پژوهی و آینده اندیشی آموزش عالی و توسعه پایدار

 •  سیاست پژوهی علم و فناوری برای توسعه پایدار

 •  تحولات و نوآوری ها در آموزش عالی برای توسعه پایدار

 • توسعه آموزش عالی در پاسخ به نیازهای آتی جامعه

 •  یادگیری توسعه و توسعه یادگیری در توسعه پایدار

 • آمایش آموزش عالی و توسعه پایدار

 • انجمن های علمی ،پارکها و مراکز رشد ،شرکتهای دانش بنیان ،تکنولوژیهای پاک و توسعه پایدار

 

 

 

مهلت ارسال مقالات: 30/9/92

اعلام نتیجه داوری: 30/10/92

برگزاری همایش: 7/12/92

 

نشانی دبیرخانه همایش: تهران – بلوار افریقا – کوچه گلفام – شماره 70 – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

تلفن:23517179 * دورنگار: 22050338 * وب سایت همایش: conf.irphe.ir/2hesd

سایت: www.irphe.ir

 

شرایط مقالات :

 

◙ مقالات حاصل پژوهش در زمینه رابطه آموزش عالی و توسعه پایدار در حوزه محورهای همایش باشد.

◙ ارسال چکیده انگلیسی الزامی است .

◙ مقالات حداکثر در 15 صفحه با نرم افزار word 2007 به بالا تهیه و فقط از طریق وبگاه همایش بارگذاری و ارسال شود .

 

PDF

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.