انتشار جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی حکمرانی هیات امنایی دردا...

انتشار جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی حکمرانی هیات امنایی دردانشگاه‌ها   جلد نخست مجموعه حقوق آموزش عالی درسال ۱۳۹۶ باهدف تبیین مفاهیم اصلی این شاخه ازدانش حقوق ومسائل آن درایران توسط موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.درآن کتاب موضوعاتی چون حق برآموزش وامکان تعمیم آن به آموزش عالی،ابعاد حق ...

کتاب مسائل آموزش عالی ایران

مسائل آموزش عالی ایران نویسنده: غلامرضاذاکرصالحی ناشر: موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم معرفی کتاب در دهه های اخیر دانشگاه و آموزش عالی روندهای کمی گرایی، توده ای شدن، مجازی شدن، بین المللی شدن، اجتماعی شدن و عبور از نخبه گرایی را طی کرده است. این روندها هم در سراسر جهان و هم در ...

کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» منتشر شد...

کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» منتشر شد به نقل از خبرگزاری کتاب ایران۱۴۰۰/۵/۱۷کد خبر ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۸۱۲   کتاب «ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو» با عنوان فرعی مجموعه مقالات سخنرانی‌ها و میزگردهای همایش ملی سامان‌دهی آموزش عالی به کوشش غلامرضا ذاکر صالحی منتشر شد.   به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ساماندهی آموزش ...