چاپ دوم کتاب تقلب علمی
photo_2017-06-25_10-57-21

جنبه های اجتماعی و حقوقی تالیف دکتر غلامرضا ذاکر صالحی،توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.

کتاب حقوق آموزش عالی
salehi

کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل به قلم غلامرضا ذاکر صالحی و به همت مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد. کتاب حقوق آموزش‌ عالی مفاهیم و مسائل در ۱۰ فصل تنظیم شده است و در مقدمه این کتاب چنین آمده است: حقوق آموزش‌عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق ...

The Book Title: Iranian University, an Introduction to Socio...
stock-photo-sociology-red-inscription-on-the-books-on-shelf-on-the-white-brick-wall-background-education-161383481

    The Book Title: Iranian University, an Introduction to Sociology of Higher Education(in Persian) By:Gholamreza Zakersalehi Kavir Publication,Iran, 2004   Higher Education operates in the overlapping area of three fields of culture, power, and knowledge. Educational system undoubtedly works in a social and cultural context and is in a continuous interaction with it. ...

راهبردهای مبارزه با فساداداری
fesad edari

مولف:دکترغلامرضاذاکرصالحی ناشر:جنگل سال نشر1391 نوبت چاپ:دوم