وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران: یک ارزیابی سریع...

دانشگاه آزاد ایران با هدف ایجاد آموزش عالی از راه دور حدود چهل سال پیش تأسیس شد. سپس در سال 1988 دور جدید فعالیت­های خود را بنام دانشگاه پیام نور (PNU) آغاز نمود. در این دانشگاه هم اکنون یک میلیون دانشجو در 400 مرکز مختلف در سراسر کشور مشغول به ...

سیرتحول الگوها و نظام­های آموزش عالی و جایگاه آموزش هنر در آ...

تأسیس دانشگاه فونیکس در دهۀ هفتاد میلادی (1976 م) در آمریکا سرآغاز تحولی جدید در الگوهای سه گانۀ سنتی بود. حرکت به سمت تجاری شدن آموزش عالی و ظهور پدیده­هایی چون دانشگاه شرکتی، دانشگاه توده­ای، دانشگاه دیجیتال و.... محصول فشارهایی بود که از طرف بازار بر آموزش عالی دیکته می­شد. ...

بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا...

شکل‌گیری نهادهای تولید دانش را می‌توان برآیند هم‌اندیشی، استمرار، گفتگو و مبادله تجربه‌های جوامع گوناگون قلمداد کرد. وجود چنین وجه اشتراکی ضرورت مطالعات تطبیقی را برای بهره‌گیری از تجربه دیگر جوامع و همچنین به اشتراک نهادن دستاوردهای بیشتر آشکار می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران در صدد است برای تحقق اهداف، سند ...