• نوآوری فناورانه،مسئولیت اجتماعی وملاحظات زیست محیطی...

    ارائه به صورت سخنرانی درکنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی،تهران ۱۳۹۴ غلامرضا ذاکرصالحی دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی Rsalehi514@gmail.com امروزه برهیچکس پوشیده نیست که سرمایه های مصنوع وتکنولوژیک نمی تواندبه عنوان جایگزینی برای سرمایه طبیعی عمل کند.اکنون سرمشق توسعه اقتصادی جای خودرابه سرمشق توسعه پایدارداده وپس ازبرگزاری کنفرانس ریو+۲۰ سخن از"پساپایداری" است. هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه نوآوری فناورانه درتوسعه پایدار وتوجه به ابعاد مسئولیت اجتماعی وملاحظات زیست محیطی درتولیدواشاعه نوآوریهای فناورانه است. دراین مطالعه پس ازبیان رویکردسازمان ملل،یونسکو،OECD  والگوی سرمایه های پنج کانه والگوی ۴E  به مبحث نوآوری مسئولانه می پردازیم.این مبحث چهارموضوع زیررادردستورکارقرارداده است: ۱-توجه به اصول اخلاقی،مسئولیت پذیری وتوسعه پایدار درتحقیق وتوسعهR&D)) ۲-تضمین نوآوری ...
 • مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم ...

    چکیده   در دهه اخیر، حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار ده‌ها اثر علمی شکل گرفته است. ارائه تصویری روشن و علمی از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نقطه عزیمت مهمی برای سیاست‌گذاران است. این فراتحلیل می‌تواند انباشت علمی داخل کشور را در قلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده‌ها و راه‌کارهای نوینی را به مدیران و سیاست‌گذاران حوزه علم عرضه کند. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که در حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران چقدر انباشت و تولید علم صورت گرفته است؟ این دانش انباشته ازنظر شکلی، روش‌شناختی و محتوایی چه ویژگی‌هایی دارد؟ ...
 • ما «پاراآکادمی» نداریم/ ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش آنها در ج...

  ما «پاراآکادمی» نداریم ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش آنها در جغرافیای فکری ایران نویسنده: دکترغلامرضا ذاکرصالحی* روزنامه ایران، شماره ۶۰۵۶ به تاریخ ۲۷/۷/۹۴، صفحه ۱۷ (اندیشه) قصد کردیم «نقش و جایگاه پاراآکادمی ها در سپهر اندیشه ایران» را از نگاه صاحب نظران به بحث و بررسی بنشینیم. این موضوع پیش تر در همین صفحه در تاریخ ۲۲ مهرماه با مقاله دکتر ناصر فکوهی با عنوان « در غیاب دانشگاه ها....» کلید خورد و در روزهای آتی مقالاتی از دیگر استادان در این زمینه منتشر خواهد شد. «ایران» صاحب نظران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به تامل در این مقالات فرا می ...
 • جایگاه آموزش مهندسی در الگوهای مختلف دانشگاهی...

  آموزش عالی به دلیل نقش و جایگاه ویژه اش در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی جوامع و شکل دهی به اقتصادهای دانش بنیان بیش از گذشته مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. کهن ترین الگوی آموزش عالی یعنی الگوی ناپلئونی با تأسیس دانشگاه پاریس در سال ۱۱۶۰ میلادی شکل گرفت و با اصلاحات آموزشی ناپلئون بناپارت در قرن هیجدهم توسعه یافت. کار ویژه آموزش عالی در این الگو در تربیت نیروی انسانی متخصص خلاصه می¬شد پس از الگوی ناپلئونی الگوی هومبولتی در آلمان والگوی آکسبریجی در انگلستان شکل گرفت.دردودهه اخیرنیزشاهدشکل گیری دانشگاههای سبک۲(الگوی بازار) هستیم. هدف مطالعه حاضر آن ...
 • بررسی جایگاه فرهنگ دانشگاهی در زندگی دانشجویی: نتایج یک تحلیل محتوا...

  غلامرضا ذاکر صالحی، زهرا نظریان/ اصل این مقاله در شماره سوم فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بزودی منتشرمی شود/ پردیس‌های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی مکانی برای جامعه‌پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان است. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و نقص در تکامل نهاد دانشگاه همیشه بحث برانگیز بوده است. هدف مقاله حاضر تبیین ویژگی‌های زندگی دانشجویی در ایران از زبان خود دانشجویان، و به عبارت دقیق‌تر پاسخگویی به این سوال اساسی است که دانشجویان چه دیدگاهی نسبت به محیط پردیس و تمایزات آن دارند؟ در این مطالعه اکتشافی از روش ...
 • روایت شناسی مهاجرت نخبگان

      " روایت شناسی مهاجرت نخبگان ( از دهه ۴۰ تا دهه ۸۰ "   استاد راهنما : دکتر حسن محدثی استاد مشاور : دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دانشجو : محمد الیاس قنبری   چکیده : بررسی روایت های موجود از مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها، موضوع رساله حاضر است. متونی که به مهاجرت نخبگان پرداخته اند هرکدام بسته به راوی و زمینه تاریخی خود روایتی از مهاجرت نخبگان عرضه کرده اند که می توان با رویکردی ساختارگرایانه نسبت به کشف طرح و پیرنگ آنها اقدام نمود. در این راستا تقریبآ تمامی کتاب هایی که به این موضوع مربوط می شدند جمع آوری و مطالعه گردید و از میان ...
 • وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران : یک ارزیابی سریع...

  چکیده:   آموزش بازیک روش تدریس و یادگیری است که برای دانشجو حق تصمیم گیری قائل می شود و نقش مربی در آن انتقال دانش نیست بلکه تسهیل یادگیری است. این روش ممکن است شامل ویژگی هایی همچون گروه بندی عمودی، آموزش بین سنی، مطالعه مستقل، سرعت پیشرفت شخصی، مدارس پلان باز و بدون زمانبندی و برنامه درسی باشد.   هدف مقاله حاضر ارائه یک ارزیابی کلان Macro- evaluation از وضعیت موجود آموزش باز و از راه دور در ایران است. متدولوژی این تحقیق ارزیابی سریع (Rapid Assessment) است.یافته ها براساس الگوی UNDPدرپنج محور دسته بندی وارائه شده اند: توسعه سیاستها،توسعه محتواوکاربرد،توسعه نهادهاودست ...
نوآوری فناورانه،مسئولیت اجتماعی وملاحظات زیست محیطی...

  ارائه به صورت سخنرانی درکنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی،تهران ۱۳۹۴ غلامرضا ذاکرصالحی دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی Rsalehi514@gmail.com امروزه برهیچکس پوشیده نیست که سرمایه های مصنوع وتکنولوژیک نمی تواندبه عنوان جایگزینی برای سرمایه طبیعی عمل کند.اکنون سرمشق توسعه اقتصادی جای خودرابه سرمشق توسعه پایدارداده وپس ازبرگزاری کنفرانس ریو+۲۰ سخن از"پساپایداری" است. هدف مقاله ...

مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اج...

  چکیده   در دهه اخیر، حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار ده‌ها اثر علمی شکل گرفته است. ارائه تصویری روشن و علمی از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نقطه عزیمت مهمی برای سیاست‌گذاران است. این فراتحلیل می‌تواند انباشت علمی داخل کشور را در قلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و ...

ما «پاراآکادمی» نداریم/ ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش...

ما «پاراآکادمی» نداریم ارزیابی فعالیت «پاراآکادمی ها» و نقش آنها در جغرافیای فکری ایران نویسنده: دکترغلامرضا ذاکرصالحی* روزنامه ایران، شماره ۶۰۵۶ به تاریخ ۲۷/۷/۹۴، صفحه ۱۷ (اندیشه) قصد کردیم «نقش و جایگاه پاراآکادمی ها در سپهر اندیشه ایران» را از نگاه صاحب نظران به بحث و بررسی بنشینیم. این موضوع پیش تر در همین ...