برنامه درسی سبز

  برنامه درسی سبز غلامرضاذاکرصالحی مصاحبه کننده:دکترمریم حسینی لرگانی در مورد پرسش مقدماتی شما اینکه در مورد تفاوت برنامه ی درسی سبز با برنامه درسی پایدار چیست؟ آنچه که فلبداهه به ذهن من میرسد سبز یک استعاره است و بیشتر به مسائل زیست محیطی بر می گردد بنابر این برنامه درسی سبز یک برنامه ایست ...

جنبه‌های اقتصادی مهاجرت نخبگان

جنبه‌های اقتصادی مهاجرت نخبگان غلامرضا ذاکرصالحی*   این جستار دردنیای اقتصاد- به تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۱ منتشر شده است     غلامرضا ذاکرصالحی* ۱ هنگامی که آشفتگی فلسفی و رمانتیسم سیاسی ما به پایان برسد، فرآیند توسعه آغاز می‌شود. در آن زمان نخبگی فکری به عنوان نیروی پیشران کلیدی (driver) توسعه اهمیت پیدا می‌کند. اقتصاد دانش بنیان، ...

The Status of Women in the Iranian Constitution

The Status of Women in the Iranian Constitution Authors Gholamreza ZakerSalehi Publication date ۲۰۲۰ Journal of International Women's Studies,vol 21,Issue 1,pp309-327 Description: The purpose of this article is to explain the status of women in the Iranian Constitution. The methods of the study are legal analysis along with a systemic and holistic approach. The findings indicate that ...

Criticism and Evaluation of the Idea of Community-based Univ...

Criticism and Evaluation of the Idea of Community-based University in Iran: The Viewpoint of Scientific Experts Authors Khadejeh Azar, Gholam Reza Zaker Salehi Publication date ۲۰۲۰/۱/۲۱ Journal Educational Measurement and Evaluation Studies,vol 9,Issue 28,pp233-272 Sanjesh Description: The purpose of this study is to criticize and evaluate the role of community-oriented university in the Iranian higher education system which has ...